Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเจริญสติภาวนาในหัวข้อ "สานสติ สู่สุขภาวะกายใจ" กับการทำงานของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารรสุข  
เนี้อหาข่าว 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ มูลนิธิหมู่บ้านพลัมแห่งประเทศไทย
Asian Instutute bof Applied Buddhism และ Path2heath Foundation
ขอเชิญบุคลาการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้าร่วมการอบรมระยะสั้น
และเจริญสติภาวนาในหัวข้อเรื่อง " สานสติ  สู่สุขภาวะกายใจ "
ในวันที่  2 - 9 พฤศจิการยน  2556 ณ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา
ติดต่อสอบถามข้อมูลและลงทะเบียนได้ที่  08-5318-2939 /
www.thaiplumvillage.org
รายละเอียดการอบรมตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.