Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2556  ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น.
ณ  ห้องดอนเมือง 1-2   ชั้น 1  โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
นางสาวแสงอรุณ  อรรถพรพันธ์
โทรศัพท์  02-142-0930

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.