Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เปิดรับสมัครหน่วยให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   คณบดี/ผู้อำนวยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ


           ด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)                     ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้เปิดรับสมัครหน่วยให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมบริการ


                     รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยผู้ประสานงาน


คุณพรนาวี  ทิมเกิด  โทร. 02-142-1012


คุณสุนิษา  มากท้วม โทร. 02-142-0935


โทรสาร. 02-143-8872-3


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.