Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายบุคคล  
เนี้อหาข่าว 
  


เรียน  หน่วยบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกรุงเทพมหานคร


              สำนักงานหลักปประกันสุขภาพพแห่งชาติ เขต  13  กรุงเทพมหานคร ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายบุคคล 


 รายละเอียดตามเอกสารแนบคะ


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.