Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (เอกสารเพิ่มเติม) สำหรับการประชุมปฏิบัติการเชื่อมโยงรหัสยามาตรฐาน TMTและรหัส24 หลัก กับรหัสยาของหน่วยบริการ (เฉพาะโรงพยาบลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน)  
เนี้อหาข่าว 
  

ให้หน่วยบริการ ดาว์นโหลดเอกสาร เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมฯ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.