Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประชาสัมพันธ์ การประชุม/อบรมสำหรับแพทย์  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญแพทย์ประจำหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม/อบรมหลักสูตร
1.โครงการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์เวชปฏบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัวครั้งที่ 15 (อบรมวันที่ 16 มิถุนาคม - 18 พฤษภาคม 2550)
2.meet the experts in medicine  1-3 พฤษภาคม 2549
ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ (สมัครตรงได้ที่งานการศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.