Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรียน ผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการ ( ภาคเอกชน ) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทุกแห่ง  
เนี้อหาข่าว 
  เนื่องจากมีการแก้ไขหนังสือขอคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญาของปีงบประมาณ 2557
ขอให้หน่วยบริการใช้แบบฟอร์มขอคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันฉบับแก้ไขตามเอกสารแนบดังกล่าวด้วย  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่องานกฎหมาย โทร.02-1420976 คุณอนุสรณ์ แก้ววิเชียร, คุณอาทร เกษร
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.