Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ชี้แจงการลงนามในผนวก 14 พร้อมทั้งการแนบเอกสาร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการ (ภาคเอกชน) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกแห่ง


         สำนักงานฯ ขอชี้แจงการลงนามในภาคผนวก 14 พร้อมทั้งการแนบเอกสาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-1420976   คุณ อนุสรณ์ แก้ววิเชียร, คุณ อาทร เกษร 


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.