Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง แจ้งการมารับคืน - วางหลักประกันสัญญา  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการประจำ ( เอกชน ) ทุกแห่ง  สำนักงานฯ ขอแจ้งการมารับคืนและการวางหลักประกันสัญญาของปีงบประมาณ 2557รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ                                                                                                                              


สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณอนุสรณ์ , คุณอาทร โทร. 02-1420976


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.