Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนและแนวทางการดำนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เอกสารประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนและแนวทางการดำนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557
วันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องดอนเมือง 1-2 ชั้น 1 โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต


ดาว์โหลดได้ตาม link นี้ http://bkk.nhso.go.th/file/document-20131104_07.zip


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.