Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมเรื่องแนวทางการจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก กรณีศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ในปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

   


   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุมเรื่องแนวทางการจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก กรณีศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ    ในปีงบประมาณ 2557  


เฉพาะหน่วยบริการที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ  รายละเอียดดังนี้


1. สำนักอนามัย  ศูนย์บริการสาธราณสุขทุกแห่ง  สถานีกาชาดที่ 2


2. โรงพยาบาลรัฐ / โรงพยาบาลเอกชน/คลินิกชุมชุนอบอุ่น ที่รับส่งต่อของศูนย์บริการสาธารณสุข


กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน


02-142-0954

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.