Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การวางหลักประกันสัญญาให้บริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หน่วยบริการประจำ ( ภาคเอกชน ) ทุกแห่งสำนักงานฯ ขอแจ้งการวางหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอให้หน่วยบริการโปรดรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 22 พฤศจิกายน 2557


สอบถามรายละเอียดเพิ่ม


เติมโทร. 02-1420976 คุณอนุสรณ์ แก้ววิเชียร คุณอาทร เกษร 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.