Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญชวนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ "สุขภาพจิตครอบครัว"  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอประชาสัมพันธ์  การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "สุขภาพจิตของครอบครัว" Workshop "Family Mental Health"
ระหว่างวันที่  7 - 10 มกราคม  2557 ณ ห้องกิ่งทอง  โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพ
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์  พยาบาล  และบุคลากรทางการแพทย์ นักจิตวิทยา  ได้เข้าใจในกลยุทธ์สุขภาพจิต
และสามารถนำมาปฏิบัติในงานบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม  ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มตามไฟล์แนบ


  สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 1420943

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.