Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อประสานงานโปรแกรม Hospital OS  
เนี้อหาข่าว 
  

เนื่องด้วยมีสถานการณ์ชุมนุมและมีการปิดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ทำให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตกรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ตามปกติ


ทางสำนักงานขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อประสานงานโปรแกรม Hospital OS ดังนี้


1. 081-464-0259     support
2. 084-071-2727     support
4. 092-546-9677     support

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.