Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2557


 เรียน ผู้อำนวนการโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า,โรงพยาบาลและสถานบริการที่เข้าร่วมให้บริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค,
  ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น,ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข,ผู้อำนวยการสถานีกาชาดที่ 2กรุงเทพ


  ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
 และป้องกันโรค (P&P)ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น.
 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
 
 หมายเหตุ ขอให้ท่านที่มาประชุมนำคู่มือแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)ปีงบ 57 (เล่มสีชมพู) มาด้วย
 
 ผู้ประสานงาน 1.นางสาวศรัณย์พร บรรทัดสกุล  02-142-0933
  2.นางสาวศีตกาล นิลแก้ง 02-142-0971
 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.