Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประชุมชี้แจง เรื่องการตรวจสอบการส่งข้อมูล และการดูรายงานการเบิกชดเชยค่าบริการกรณีผู้ป่วยนอก ในโปรแกรม OP BKK Claim ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง , ผู้อำนวยการสำนักอนามัย , ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง  และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง ในกรุงเทพมหานคร  
      สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25  ธันวาคม  2556 เวลา 8.30–16.30 น.        ณ ห้องประชุมริชมอนด์บอลรูม 1 ชั้น 4  โรงแรมริชมอนด์
  ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี  รายละเอียดดังนี้
1) ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. โรงพยาบาลรัฐ,โรงพยาบาลเอกชน,สำนักอนามัย ,ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง            และสถานีกาชาดที่  2
(หมายเหตุ: เฉพาะ ศูนย์ 29 กรณีเป็นคลินิกเดี่ยว ขอเชิญเข้าร่วมประชุมภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น)
2) ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น คลินิกชุมชนอบอุ่น  รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ
กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน
02-142-0954

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.