Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "สุขภาพจิตของครอบครัว"ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2556 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซียกรุงเทพ  
เนี้อหาข่าว 
  

ข่าวประชาสัมพันธ์


ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"สุขภาพจิตของครอบครัว"ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2556 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซียกรุงเทพ


กลุ่มเป้าหมาย


-  แพทย์ทั่วไป/แพทย์พี่เลี่ยงเวชศาสตร์ครอบครัว/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว


- จิตแพทย์,นักจิตวิทยา


- กุมารแพทย์ , อายุรแพทย์


- พยาบาล


- นักสังคมสงเคราะห์


- บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ


ค่าลงทะเบียน    4,500  บาท


หน่วยกิต    แพทย์ 28  หน่วยกิต CME   พยาบาล 28 CNE  


รายละเอียด เอกสารแนบ file PDF


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.