Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การบันทึกข้อมูลหน่วยบริการ (Hospital Profile ปีงบประมาณ 2557)  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอความร่วมมือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร  บันทึกข้อมูลหน่วยบริการ (Hospital Profile ปีงบประมาณ 2557) ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่  31 มกราคม 2557  (สามารถดูรายละเอียดการบันทึกข้อมูลได้ตามเอกสารแนบ)


ผู้ประสานงาน  นส.นัฐกีรตา   ดวงเลขา / เบอร์โทรศัพท์ 02-1420964

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.