Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การจัดสรรงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรงบค่าเสื่อมให้ทุกหน่วยบริการตรวจสอบ
หากตรวจสอบแล้ว ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกลับสำนักงานฯภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 นั้น


 เนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุม อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงานเรื่องงบค่าเสื่อม ขอให้หน่วยบริการที่มีข้อสงสัย
โทรสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ                


หมายเหตุ :   เนื่องจากกรณีใช้งบค่าเสื่อมในการเช่าอาคาร มีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำบัญชีให้ความเห็นว่า น่าจะไม่สามารถใช้งบค่าเสื่อมได้ ดังนั้นเพื่อป้องกัน
    การตรวจสอบ เรื่องการใช้เงินผิดประเภท ขอให้หน่วยบริการไหนที่จะใช้งบค่าเสื่อมในการเช่าอาคาร เปลี่ยนเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ
    เช่าครุภัณฑ์ แทน


กรุณาติดต่อประสาน    คุณณัฐฌา  สัมมาคาม
     มือถือ :   081 - 930 - 3305
                  E-mail:   natcha.s@nhso.go.th

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.