Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  คู่มือการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ2557 พื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียนหน่วยบริการทุกแห่ง


      สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครได้จัดทำคู่มือการบริหารงบกองทุนฯปีงบประมาณ2557 พื้นที่กรุงเทพมหานคร  เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยบริการทุกแห่งทราบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการบริหารงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                         ขอแสดงความนับถือ


                                                          ปิยรัตน์  02 142 0965                                                        

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.