Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการจัดสรรและโอนเงินค่าข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายบุคคล (Ontop Chronic Disease)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกรุงเทพมหานคร


            สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดสรรและโอนเงินค่าข้อมูล


ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายบุคคล (Ontop Chronic Disease) ครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ 2557 ให้หน่วยบริการแล้ว    


ในวันที่ 27 ธันวาคม 2557  (รายละเอียดตามเอกสารแนบคะ) 


                               


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.