Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งเปลี่ยนกำหนดการส่งข้อมูล และการออกรายงาน ในโปรแกรม (OP BKK Claim) ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร แจ้งเปลี่ยนกำหนดการส่งข้อมูล และการออกรายงาน ในโปรแกรม (OP BKK Claim) ปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากมีการปรับปรุงโปรแกรม ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข จึงขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการส่งข้อมูล และการออกรายงาน การตรวจข้อมูล  รายละเอียดตามเอกสารแนบคะ


ขอบคุณคะ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.