Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งขยายเวลาการส่งข้อมูลรายการยาพร้อมรหัสยาของโรงพยาบาล (เฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาล และ โรงพยาบาลเอกชน)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


              สำนำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอแจ้งขยายเวลาการส่งข้อมูลรายการยาพร้อมรหัสยาของโรงพยาบาล   เนื่องจากหน่วยบริการหลายแห่งแจ้งว่าปริมาณข้อมูลมีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลดังกล่าวได้ทันตามกำหนดเวลา จึงขอแจ้งขยายเวลาการส่งข้อมูลรายการยาพร้อมรหัสยาของโรงพยาบาล   (รายละเอียดตามเอกสารแนบคะ)


ขอบคุณคะ


  

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.