Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปสเตอร์ “การเชื่อมต่อเครือข่ายบริการ กลุ่มโรคที่เป็นปัญหาในภาคกลาง” ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรเตอร์ โปสเตอร์ละ 2000 บาท(ขนาด 90X120)


ในการนี้หน่วยบริการที่สนใจนำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายระบบบริการ ได้แก่  โรคหลอดเลือดสมอง  โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง  บริการทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย การบาดเจ็บที่ศีรษะ Palliative care และจิตเวช


ประสานได้ที่


1.คุณบุญสิงห์  มีมะโน    089-969-6492


2.คุณณัฐฌา  สัมมาคาม 081-930-3305


3. คุณทัดดาว  หนูน้ำ       081-915-6820

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.