Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอประชาสัมพันธ์การส่งผู้ป่วยเข้ารับบริการฉายรังสีรักษา โรงพยาบาลวัฒโนสถ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์การส่งผู้ป่วยเข้ารับบริการฉายรังสีรักษา โรงพยาบาลวัฒโนสถ  รายละเอียดตามเอกสารแนบคะ


ขอบคุณคะ 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.