Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งเอกสารเพิ่มเติมแผนการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งเอกสารเพิ่มเติมแผนการบริหารเงินค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2557
เพื่อให้หน่วยบริการได้ใช้เขียนแผนการของบค่าเสื่อม  เพื่อแนบในหนังสือแสดงความจำนงประกอบการเบิกจ่าย กำหนดการส่งเอกสาร
เพื่อประกอบการจัดสรรค่าเสื่อม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557  (รายละเอียดตามเอกสารแนบคะ)


กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวณัฐฌา สัมมาคาม
081-930-3305
E-mail:
natcha.s@nhso.go.th

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.