Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งให้หน่วยบริการส่งแผนบริหารเงินค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

 


เรียน ผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


       ตามที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งให้หน่วยบริการส่งแผนบริหารเงินค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2557 และมีหน่วยบริการหลายแห่งสอบถาม ว่าสามารถนาเงินค่าเสื่อมไปใช้ในการ “เช่าอาคาร สถานที่ ได้หรือไม่” นั้น

       สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอชี้แจงรายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 


      


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.