Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เริ่มการใช้โปรแกรม HHc refer (ตัวใหม่)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  หน่วยบริการคู่สัญญาสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ (PP นอก)/ หน่วยบริการคู่สัญญารับเฉพาะ HHc refer


          ตามที่ สปสช.เขต13 กทม.ได้ปรับปรุงโปรแกรม HHc refer เพื่อสะดวกในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จึงเรียนมาให้ทราบว่า ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งที่เข้าร่วม


การให้บริการ HHc เริ่มใช้ โปรแกรม HHc (ตัวใหม่)  ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป 


      


 


สุนิษา มากท้วม


สปสช.13 กทม.


089-145-3281


        

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.