Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เปิดรับสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ โครงการลดความแออัดฯ โรงพยาบาลเลิดสิน  
เนี้อหาข่าว 
  

ประกาศสำนักงานหลักประกนสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร


เรื่อง การเปิดรับสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ  โครงการลดความแออัดฯโรงพยาบาลเลิดสิน
มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ ฯ  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณพอโฉม  บุนนาค  089 969 6493  คุณกิติญารัตน์  สามงานเอี่ยม  083 991 1844 
และคุณอุษณา  รัตนาภรณ์พิศิษฐ์  089 969 6495


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.