Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง
           


        สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร วางไฟล์คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2557
ให้ดาวน์โหลด รายละเอียดดังนี้


           1.) คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557


http://eclaim.nhso.go.th/webComponent/download/DownloadAction.do    >>>>>>>   เอกสารประกอบการชดเชย >>>>>  e-Book คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2557


(ถ้าหน่วยบริการไม่สามารถเปิดอ่านได้ ขอให้ทำการโหลดโปรแกรม  flash player  )ขอบคุณคะกลุ่มงานบริหารกองทุน

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.