Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งแนวทาง"บริหารจัดการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ" หน่วยบริการที่รับการส่งต่อประจำปีงบประมาณ2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกแห่ง


ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกณฑ์การวัด วิธีเก็บและการส่งข้อมูลตามแนวทางบริหารจัดการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ แก่หน่วยบริการที่รับส่งต่อ(เฉพาะหน่วยบริการที่รับการส่งต่อที่รับผิดชอบดูแลประชากร) ปีงบประมาณ2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.