Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพจากวิธีการเข้าระบบด้วย Username/Password เป็นการเข้าระบบ Authentication ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


เรื่อง  แจ้งการปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพจากวิธีการเข้าระบบด้วย Username/Password เป็นการเข้าระบบ Authentication ด้วยบัตรประจำตัว


         ประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.