Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งกำหนดการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยนอก ในโปรแกรม OP BKK Claim  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  หน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานคร


                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งกำหนดวันอนุมัติข้อมูลผู้ป่วยนอก (Clearing house) โดยระบบ (Auto Approve)  ในโปรแกรม OP BKK Claim  ทั้งกรณีการส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer ) และ  OP  Clearing house (กรณีศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นผู้ให้การรักษา)          รายละเอียดตามเอกสารแนบคะกลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน


02-142-0954 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.