Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่องการตรวจสอบการส่งข้อมูล ในโปรแกรม OP BKK Claim และโปรแกรม E-Claim ปีงบประมาณ 2557 (โรงพยาบาลรัฐและเอกชน)  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่องการตรวจสอบการส่งข้อมูล ในโปรแกรม OP BKK Claim และโปรแกรม E-Claim ปีงบประมาณ 2557 (โรงพยาบาลรัฐและเอกชน)
ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 8.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมชนกนันท์ ชั้น 2 โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านทางระบบ Meeting System ผ่านทาง http://bkk.nhso.go.th/ -->สำหรับหน่วยบริการ --> ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ --> Meeting System ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2557

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.