Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญเภสัชกรประจำหน่วยบริการทุกแห่ง( เภสัชกรคลินิกทั่วไป+คลินิกที่รับงบ QOF) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรในวันที่ 9 เมษายน 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียนผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการเอกชนทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร        ตามที่  สปสช.เขต 13  กทม ร่วมกับสภาเภสัชกรรมดำเนินโครงการพัฒนาเภสัชกรรมปฐมภูมิ(เอกชน)ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี  2557  เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ   และมีการประชุมในวันที่  9 เมษายน  2557 ณ  โรงแรมโฟร์วิงส์ ถ.สุขุมวิท  กทม. (รายละเอียดตามหนังสือเชิญที่แนบมา)  ทั้งนี้ขอให้ส่งแบบตอบรับการประชุมไปที่ ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ  เบอร์โทร  08-9104-2439  ภายใน  24 มีนาคม  2557


        จึงขอเชิญเภสัชกรที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทุกแห่ง (ทั่วไป+ QOF)เข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาและ สถานที่ดังกล่าว ต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ


                                                                                         อมาวศรี  เปาอินทร์  ผู้ประสานงาน


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.