Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ข้อมูลผู้สูงอายุ ของศูนย์บริการสาธารณสุข (เฉพาะศูนย์ยริการสาธารณสุข)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง


    ศูนย์บริการสาธารณสุข สามารถเข้าดูข้อมูลจำนวนประชากรผู้สูงอายุของศูนย์ฯ ท่านได้ รายละเอียดตาม file ที่แนบค่ะ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.