Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศคณะทำงานลดความแออัด รพ.เลิดสิน ฯ มีมติให้สถานที่ที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการฯ ผ่านเกณฑ์การสำรวจเบื้องต้น  
เนี้อหาข่าว 
  

คณะทำงาน โครงการลดความแออัด รพ.เลิดสิน  มีมติให้สถานที่ที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการฯ
ผ่านเกณฑ์การสำรวจเบื้องต้นตามโครงการลดความแออัดผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเลิดสิน  จำนวน  7  แห่ง
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ


สอบถามเพิ่มเติม


02 1421000

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.