Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือส่งรายชื่อเภสัชกรที่ปฏิบัติงานที่คลินิกเอกชนทุกแห่ง(ทั่วไป+QOF) และ ศบส 16 ลุมพินี และศบส 29 ช่วง นุชเนตร เข้าร่วมประชุมวันที่ 9 เมษายน 2557 ด่วน  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการคลินิกเอกชนทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและและ ศบส 16 ลุมพินี และศบส 29 ช่วง นุชเนตร


เรื่อง   ขอให้ส่งรายชื่อเภสัชกรที่ปฎิบัติงานไปยังสภาเภสัชโดยด่วน  โดย  สปสช.เขต   13   กทม จะได้รวบรวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านเภสัชกรต่อไป รายละเอียดการอบรมตามรายละเอียดด้านล่าง


        ตามที่  สปสช.เขต 13  กทม ร่วมกับสภาเภสัชกรรมดำเนินโครงการพัฒนาเภสัชกรรมปฐมภูมิ(เอกชน)ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี  2557  เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ   และมีการประชุมในวันที่  9 เมษายน  2557 ณ  โรงแรมโฟร์วิงส์ ถ.สุขุมวิท  กทม. (รายละเอียดตามหนังสือเชิญที่แนบมา)  ทั้งนี้ขอให้ส่งแบบตอบรับการประชุมไปที่ ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ  เบอร์โทร  08-9104-2439  ภายใน  24 มีนาคม  2557


        จึงขอเชิญเภสัชกรที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทุกแห่ง (ทั่วไป+ QOF)+และ ศบส 16 ลุมพินี และศบส 29 ช่วง นุชเนตร เข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาและ สถานที่ดังกล่าว ต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ


                                                                                         อมาวศรี  เปาอินทร์

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.