Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ชอเชิญประชุมประชาพิจารณ์การับฟังความคิดเห็นฯ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกรุงเทพมหานคร
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม  ชอเชิญประชุมประชาพิจารณ์การับฟังความคิดเห็นฯ         


 รายละเอียดดังนี้


1. วันพุธที่  30 เมษายน  2557 เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องดอนเมือง 1-2 ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ   (รายชื่อหน่วยบริการตามรายชื่อที่แนบ)  


2.  วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องกรุงเทพ 1 ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้    ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี        เขตบางพลัด กรุงเทพฯ      (รายชื่อหน่วยบริการตามรายชื่อที่แนบ)


ผู้รับผิดชอบงาน


วันนิวัต เต็งสุวรรณ


02 142 1006


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.