Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่องหน่วยบริการที่ต้องการเบิกถุงยางอนามัย  
เนี้อหาข่าว 
  เรียน  หน่วยบริการทุกแห่ง
          
                      หน่วยบริการที่ต้องการเบิกถุงยางอนามัย สามารถทำหนังสือเบิกมาที่ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
        ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ค. 2557  และให้ประมาณการถุงยางในปี 2558 ให้เจ้าหน้าที่เภสัชคีย์ข้อมูลในระบบ Vmi ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ก.ค. 57
                                                                                                                                
                                                                                                                   สอบถามเพิ่มเติม คุณ มนัสนีย์
                                                                                                                     02-1421013
 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.