Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการใช้รหัสยา 24 หลักในโปรแกรม OPBKKClaim  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอแจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่งที่มีความประสงค์จะเบิกค่ายาผู้ป่วยนอกตามรายการที่กำหนดทั้งหมด 13 รายการ
ในโปรแกรม OPBKKClaim (เฉพาะบัตร UC กรุงเทพมหานคร) ขอให้หน่วยบริการบันทึกรหัสยา 24 หลัก
ตามช่องที่กำหนดในโปรแกรม OPBKKClaim  มาด้วย   รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.