Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการใช้รหัสยา 24 หลักสำหรับเบิกชดเชยค่าบริการ OP ในโปรแกรม OP BKK Claim ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการทุกแห่งที่ใช้งานโปรแกรม Hospital OS


ตามหนังสือ สปสช.ที่ 5.42/ว 0588 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เรื่อง แจ้งการใช้รหัสยา 24 หลักสำหรับเบิกชดเชยค่าบริการ OP ในโปรแกรม OP BKK Claim ปีงบประมาณ 2557


ในส่วนของโปรแกรม Hospital OS ให้ทำการจับคู่ยา 24 หลัก ในหน้า Admin แถบรายงาน 18/2553 -> จับคู่ยา 24 หลัก ตามเอกสารแนบ ค่ะ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.