Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีพ.ศ. 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีพ.ศ. 2557
ตามที่สำนักงานฯ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี พ.ศ.2557 ให้หน่วยบริการ        ทราบไปแล้วนั้นสำนักงานฯ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรณรงค์ให้วัคซีน เป็น               ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดย
-  การจัดส่งวัคซีน  ดำเนินการโดย  องค์การเภสัชกรรม
การจัดส่งเอกสารประกอบการให้บริการ  ดำเนินการโดย  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
   (ทั้งนี้การจัดส่งวัคซีนและเอกสาร กำลังดำเนินการ  ประมาณแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2557)
-  หน่วยบริการที่ได้รับวัคซีนแล้วสามารถส่งข้อมูลการให้บริการ ในโปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553
-  หลักเกณฑ์ อัตราการจ่ายและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดู


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ผู้ประสานงาน :  นส.ทิพวรรณ ยอดพฤกษา   (สปสช.เขต 13 กทม.)
โทร. 02-1420956  ,  Fax. 02-1438773

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.