Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแก้ไข การประมวลปัญหาการใช้โปรแกรม HHCrefer New (จากการประชุมวันที่ 23 เมย.2557)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการสถานบริการ/ผู้จัดการสถานบริการ/คณบดี


          ตามที่ สปสช. 13 กทม. จัดการประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรม HHCRefer ในวันที่ 23 เมษายน 2557 นั้น ได้มีการประมวลปัญหาในการใช้โปรแกรมและได้ทำการแก้ไขบางส่วนแล้วนั้น ทางสำนักงานขอชี้แจงเพิ่มเติมในการแก้ไข ตามเอกสารแนบ
ขอบคุณค่ะ
นางพรนาวี ทิมเกิด


นางสุนิษา มากท้วม


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.