Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี  
เนี้อหาข่าว 
  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  1-3  ดังนี้


เอกสารแนบ 1 : แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557
เอกสารแนบ 2 : แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
เอกสารแนบ 3 : แนวทางการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557 เขตกรุงเทพมหานครรายชื่อผู้รับผิดชอบ


1. การจัดหา / กระจายวัคซีน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข) 
โทร. 02-590-3196-99


2. โปรแกรการคีย์ข้อมูลการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (IT helpdesk สำนักบริการสารสนเทศการประกัน)
โทร. 02-141-4200


3. ผู้ประสานงานของ สปสช. เขต 13 กทม. 
ภญ.จิราทิพย์  ตั้งสิริวรกานต์
 โทร 02-142-0956

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.