Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สรุปการจ่ายเงินผู้ป่วยในงวดปลายปีงบประมาณ 2547 (สำหรับโรงพยาบาล Exclusive)  
เนี้อหาข่าว 
  

 สรุปการจ่ายเงินผู้ป่วยในงวดปลายปีงบประมาณ 2547 (สำหรับโรงพยาบาล Exclusive) (02 ก.พ. 2549)


download รายละเอียดได้ที่  http://bkk.nhso.go.th/login.php -->Upload Download-->Download ข้อมูลรายงานการจ่ายเงินผู้ป่วยใน งวดปลายปีงบประมาณ 2547

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.