Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การเบิกพัสดุ และ แบบฟอร์ม  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
          เนื่องจาก สนง.กำหนดให้เบิกพัสดุสนง.และแบบฟอร์ม ในทุกๆ 3 เดือน  โดยเริ่มเบิกได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค.57 - 15 ก.ค.57 ให้ทุกเขตคำนวนเบิกให้เพียงพอสำหรับการใช้งาน 3 เดือน เพราะจะเบิกได้อีกครั้งในเดือน ต.ค.57  สำหรับเขตที่มีผลกระทบการลดความแออัดของ รพ.เลิดสิน ให้เบิก แบบฟอร์มเผื่อไว้ด้วยค่ะ 
         ของที่เบิกจะได้ในวันประชุมประจำเดือนครั้งต่อไปค่ะ


          ขอบคุณค่ะ


          สุดารัตน์

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.