Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ยกเลิกการระงับใช้วัคซีน DTP Lot number 000424, 000434 , 000444  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง  ยกเลิกการระงับใช้วัคซีน DTP Lot number    000424, 000434 , 000444


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร                                ตามที่ มีการแจ้งระงับการใช้วัคซีนวัคซีน DTP Lot number 000414, 000424, 000434, และ 000444   จำนวน 4 lot เนื่องจากได้รับรายงานว่าผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนดังกล่าวนั้น บัดนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและผลการติดตามอาการภายหลังการได้รับวัคซีนDTPข้างต้น ดังรายละเอียดหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


                                กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งยกเลิกการระงับใช้วัคซีน DTP Lot number    000424, 000434 , 000444 และขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำวัคซีน DTP Lot number ดังกล่าวที่ได้เก็บไว้ในระบบลูกโซ่ความเย็น (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส) มาให้บริการแก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย ก่อนวันหมดอายุภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2549


                                สำหรับวัคซีน DTP Lot number    000414  ยังคงขอให้ระงับการใช้ไว้ก่อน จนกว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป และขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บวัคซีนDTP Lot นี้ไว้ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส อย่างเคร่งครัด


 


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร)


16 พฤษภาคม 2549

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.