Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง ขอทบทวนหลักเกณฑ์ในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ,ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า               ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง 


         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอทบทวนหลักเกณฑ์ในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557  รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.