Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  อบรมวิชาการเรื่อง “กินอยู่อย่างไรเมื่อไตเสื่อม” ในเขตกรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

อบรมวิชาการเรื่องกินอยู่อย่างไรเมื่อไตเสื่อมในเขตกรุงเทพมหานครขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเอเชียกรุงเทพ  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


สามารถดาวโหลดเอกสารตามที่แนบมา

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.